Motie Wassenberg: onderzoek hoe punten­systeem op gebied van ener­gie­pres­tatie kan worden aange­scherpt


12 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor sociale huurwoningen een puntensysteem is waarmee de maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald,

constaterende dat de rol van de energieprestatie van een woning hierin klein is,

overwegende dat het puntensysteem daardoor onvoldoende prikkel geeft aan de verhuurder om een woning te verduurzamen,

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het puntensysteem op het gebied van de energieprestatie van een woning kan worden aangescherpt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Voor

CDA, CU, D66, DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, VVD, 50PLUS

Tegen

FVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: huurder moet huurverlaging kunnen voorstellen als woning niet kan worden verduurzaamd

Lees verder

Motie Wassenberg: geef huurders met slecht geïsoleerde woningen het recht de woning te laten verbeteren of minder huur te betalen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer