Motie Wassenberg/Kröger voor statiegeld op plastic flesjes en metalen blikjes


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat volgens onderzoek van CE Delft jaarlijks 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes als zwerfafval in het milieu terecht komen,

Constaterende dat volgens dit onderzoek statiegeld op blikjes en kleine flesjes de aanwezigheid hiervan in het milieu met 70 tot 90% reduceert,

Constaterende dat inmiddels meer dan 400 organisaties, waaronder 230 gemeenten, zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie, met de vraag om statiegeld uit te breiden naar blikjes en flesjes,

Verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk statiegeld in te voeren op plastic flesjes en metalen blikjes,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Kröger


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen: spiering laten migreren naar het IJsselmeer

Lees verder

Motie Wassenberg/Kröger: houd vast aan doelstelling 90% reductie van plastic flesjes in zwerfafval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer