Motie Wassenberg/Kröger: houd vast aan doel­stelling 90% reductie van plastic flesjes in zwerf­afval


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de breed gesteunde Plastic Soup Surfermotie spreekt van een reductie van plastic flesjes in zwerfafval van 90% in een tijdspad van drie jaar,

Constaterende dat ook de regering deze doelstelling aanvankelijk heeft omarmd, maar deze inmiddels heeft verlaagd tot 70-90%,

Verzoekt de regering om de doelstelling van 90% uit de Plastic Soup Surfermotie niet te verlagen, maar om alle maatregelen in te zetten die nodig zijn om deze doelstelling te halen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Kröger


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Kröger voor statiegeld op plastic flesjes en metalen blikjes

Lees verder

Motie Wassenberg/Kröger voor reductiedoelstellingen voor blikjes in zwerfafval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer