Motie Wassenberg/Kröger voor reduc­tie­doel­stel­lingen voor blikjes in zwerf­afval


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat volgens onderzoek van CE Delft jaarlijks 100 tot 160 miljoen blikjes als zwerfafval in het milieu terecht komen,

Constaterende dat naar schatting 4.000 koeien per jaar sterven doordat scherven van blikafval via gemaaid gras in hun voer terecht komen,

Overwegende dat ook in het wild levende dieren schade ondervinden door blikjes in de natuur,

Overwegende dat het onwenselijk is als er een verschuiving naar het gebruik van blikjes plaatsvindt als gevolg van maatregelen gericht op het terugdringen van plastic flesjes in het zwerfafval,

Verzoekt de regering om ook reductiedoelstellingen voor blikjes in het zwerfafval op te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Kröger


Status

Verworpen

Voor

DENK, FVD, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Kröger: houd vast aan doelstelling 90% reductie van plastic flesjes in zwerfafval

Lees verder

Motie Van Raan: Ondernemingsraden van banken moeten instemmingsrecht en/of vetorecht krijgen over beloningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer