Motie Wassenberg/Knops over bij de (nood)opvang van Oekra­ïense vluch­te­lingen zoveel mogelijk voorkomen dat eigenaren van hun huis­dieren gescheiden worden


15 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanwege de oorlog in Oekraïne de regels voor het reizen van vluchtelingen met huisdieren tijdelijk zijn versoepeld,

overwegende dat het, ondanks deze versoepelingen, voorkomt dat Oekraïense vluchtelingen in de noodopvang gedwongen afscheid moeten nemen van hun huisdier en dat dit tot schrijnende situaties leidt,

constaterende dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen met huisdieren nog geen plek heeft in de crisisdraaiboeken,

verzoekt de regering om bij de (nood)opvang van Oekraïense vluchtelingen zoveel mogelijk te voorkomen dat eigenaren van hun huisdieren gescheiden worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Knops


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD