Motie Wassenberg/Graus over een verbod op het afknippen van tastharen van het paard


1 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het geheel of gedeeltelijk uitscheren van de oren en het geheel of gedeeltelijk afknippen van de tastharen van paarden nog altijd veel gebeurt,

constaterende dat de tastharen rond de mond, neus en de haren in de oren bij paarden en pony’s een belangrijke functie hebben om de nabije omgeving te verkennen, en om te voorkomen dat paard wondjes aan het hoofd oploopt,

overwegende het afknippen van de tastharen een inbreuk is op het welzijn van het paard,

constaterende dat het afknippen of afscheren van de tastharen van paarden in Duitsland verboden is,

verzoekt de regering toe te werken naar een verbod op het gedeeltelijk of geheel afscheren of afknippen van de tastharen van het paard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, 50PLUS