Motie Wassenberg: finan­ciële steun voor wildop­vang­centra


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wildopvangcentra in het hele land moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden,

verzoekt de regering om in samenwerking met gemeenten, provincies en stakeholders een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan zelfstandige, lokale en regionale wildopvangcentra,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Graus


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, VVD, PvdA, D66, FvD, CDA, PVV, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen