Motie Wassenberg:  aantal dieren in de inten­sieve veehou­derij bij knel­punten beperken om de fijn­stof­uit­stoot tot aanvaardbare proporties terug te brengen   en gaat over tot de orde van de dag,  


18 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door luchtvervuiling inwoners van Nederland gemiddeld dertien maanden korter leven,

constaterende dat in de omgeving van de intensieve veehouderij knelpunten bestaan waar de fijnstofnorm wordt overschreden,

overwegende dat deze knelpunten niet oplosbaar bleken te zijn door het plaatsen van luchtwassers, maar wel oplosbaar zijn door het aantal dieren omlaag te brengen,

verzoekt de regering om maatregelen te treffen het om aantal dieren in de intensieve veehouderij bij knelpunten te beperken om de fijnstofuitstoot tot aanvaardbare proporties terug te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Kröger/Wassenberg: de groenregeling verruimen voor investeringen in proefdiervrije innovaties

Lees verder

Motie Wassenberg: de lijst met knelpunten en oplossingen lucktkwaliteit niet later dan 31 maart 2018 te publiceren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer