Motie Wassenberg cs voor meer aandacht voor kinderen in het Groningse gaswin­nings­gebied en hun mentale weer­baarheid


5 juli 2018

De Kamer,


Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er nog geen zorg en voorzieningen zijn gericht op de bescherming van kinderen tegen de spanningen en stress die de aardgaswinning en versterking met zich mee brengen,

Constaterende dat volgens de Kinderombudsman de belangen van kinderen in het Groningse gaswinningsgebied onvoldoende worden meegenomen in beslissingen,

Verzoekt de regering om meer aandacht te hebben voor kinderen in het Groningse gaswinningsgebied en hun mentale weerbaarheid,

En gaat over tot de orde van de dag,


Wassenberg
Van der Lee
Beckerman
Dik-Faber
Jetten
Agnes Mulder
Yesilgöz-Zegerius
Bisschop
Nijboer
Sazias


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GroenLinks

Tegen