Motie Wassenberg cs: steun Neder­landse juri­dische proce­dures  die erop gericht zijn om de kern­cen­trale in Tihange om veilig­heids­re­denen te sluiten


16 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verouderde Belgische kerncentrale in Tihange frequent moet worden stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen;

overwegende dat er in de regio grote ongerustheid bestaat over de veiligheid en dat verschillende burgemeesters en gemeenteraden in Limburg hun ernstige zorgen hebben uitgesproken over de nabijheid van een vaak defecte en stilgelegde kerncentrale op slechts 40 kilometer van de grens,

overwegende dat verschillende gemeenten in Nederland en Duitsland juridische stappen nemen of overwegen om de Belgische regering te dwingen de kerncentrale in Tihange te sluiten;

verzoekt de Nederlandse regering om de Nederlandse juridische procedures te steunen die erop gericht zijn om de kerncentrale in Tihange om veiligheidsredenen te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman

Van Tongeren

Dik-Faber


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, 50PLUS, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Beckerman/Wassenberg: verzoekt een samenhangende aanpak waarbij de menselijke maat en ruimhartigheid vooropstaat

Lees verder

Motie Wassenberg cs: de Belgische regering dringend te verzoeken de kerncentrale in Tihange te sluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer