Motie Wassenberg cs: de Belgische regering dringend te verzoeken de kern­cen­trale in Tihange te sluiten


16 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belgische kerncentrale in Tihange frequent moet worden stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen;

overwegende dat bij de bouw van kerncentrale in Tihange voorzien was in een fasegewijze sluiting van de verschillende onderdelen, waarbij sluiting zou plaatsvinden in de periode van 2005 tot 2015;

overwegende dat de oudste onderdelen van de kerncentrale al ruim 11 jaar geleden hadden moeten worden gesloten;

constaterende dat de directeur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in brieven van 1 juli 2016 en 1 september 2016 zware kritiek uit op het veiligheidsbeleid in de kerncentrale van Tihange en dat de directeur deze kritiek in november 2016 heeft bevestigd voor diverse Waalse en Vlaamse media;

overwegende dat bij een kernramp in Tihange Nederland, Duitsland en Luxemburg zwaar worden getroffen;

overwegende dat Duitsland en Luxemburg de Belgische regering verzocht hebben om de kernreactoren in Tihange om veiligheidsredenen te sluiten;

verzoekt de Nederlandse regering om zich aan te sluiten bij Duitsland en Luxemburg en de Belgische regering dringend te verzoeken de kerncentrale in Tihange te sluiten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman

Van Tongeren

Dik-Faber

Kuiken


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg cs: steun Nederlandse juridische procedures  die erop gericht zijn om de kerncentrale in Tihange om veiligheidsredenen te sluiten

Lees verder

Motie Arissen: stel Chemours e.a. chemiebedrijven met hoog risico onder bevoegdheid Rijksoverheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer