Motie Wassenberg cs: Scherp klimaat­doelen in het klimaat­ak­koord periodiek aan


9 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderhandelingen voor het nationale klimaatakkoord van start gaan, waarmee 49% CO2-reductie behaald dient te worden,

constaterende dat het opstellen van doelen via consensus tussen verschillende partijen met tegenstrijdige belangen steevast resulteert in te laag gestelde ambities,

constaterende dat technologische, wetenschappelijke, economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen op termijn hogere ambities mogelijk maken,

constaterende dat het vastleggen van lage ambities voor de lange termijn de klimaatdoelen in gevaar brengt,

verzoekt de regering klimaatdoelen in het aankomende klimaatakkoord periodiek aan te passen en aan te scherpen als ontwikkelingen dit mogelijk maken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman
Sazias


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, PvdA, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg cs: Inkrimping veestapel moet onderdeel van onderhandelingen voor klimaatakkoord zijn

Lees verder

Motie: Beckerman/Wassenberg: een structureel schadefonds voor mijnbouwschade in Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer