Motie Wassenberg cs: Inkrimping veestapel moet onderdeel van onder­han­de­lingen voor klimaat­ak­koord zijn


9 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderhandelingen voor het nationale klimaatakkoord van start gaan, waarmee 49% CO2-reductie behaald dient te worden,

constaterende de belangen van het klimaat, van gezonde ecosystemen en daarmee de belangen van onszelf en onze kinderen die op het spel staan,

van mening dat deze belangen geen ruimte laten voor heilige huisjes en blinde vlekken,

verzoekt de regering om inkrimping van de veestapel een expliciet onderdeel van de onderhandelingen te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,


Wassenberg
Van der Lee
Beckerman
Moorlag


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg cs: Betrek natuur- en milieuorganisaties bij onderhandelingen over klimaatakkoord

Lees verder

Motie Wassenberg cs: Scherp klimaatdoelen in het klimaatakkoord periodiek aan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer