Motie Wassenberg cs: Betrek natuur- en mili­eu­or­ga­ni­saties bij onder­han­de­lingen over klimaat­ak­koord


9 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende het belang van een integrale klimaataanpak boven een technocratische klimaataanpak,

verzoekt de regering voldoende natuur- en milieuorganisaties uit te nodigen voor de sectortafels waar onderhandeld gaat worden over het nationale klimaatakkoord,

Wassenberg
Van der Lee
Beckerman
Moorlag
Sazias


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/ Beckerman: warmtenetten uitsluiten van eventuele verkoop

Lees verder

Motie Wassenberg cs: Inkrimping veestapel moet onderdeel van onderhandelingen voor klimaatakkoord zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer