Motie Arissen: stel Chemours e.a. chemie­be­drijven met hoog risico onder bevoegdheid Rijks­overheid


17 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lozen en uitstoten van chemische stoffen schadelijke gevolgen kan hebben voor mens, dier, natuur en milieu,

constaterende dat internationale chemiebedrijven vaak met de lokale overheid in onderhandeling gaan over lozing en uitstoot van chemische stoffen,

constaterende dat aangetoond is dat chemiebedrijven soms kennis over schadelijkheid van stoffen achterhouden vanuit economische overwegingen,

constaterende dat deze chemiebedrijven in rechtszaken met zowel burger als overheid een zeer lange adem hebben,

overwegende dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen de macht van chemiebedrijven en het potentiele gevaar van hun handelen voor mens, dier natuur en milieu,

overwegende dat de Rijksoverheid meer slagkracht heeft dan lokale overheden,

verzoekt de regering om Chemours en andere chemiebedrijven met een hoog risico onder het bevoegd gezag van de Rijksoverheid te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer