Motie Wassenberg/ Beckerman: warm­te­netten uitsluiten van eventuele verkoop


7 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Eneco verkocht dreigt te worden door een meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten,

constaterende dat Eneco de grootste warmteleverancier van Nederland is,

constaterende dat bij de splitsing van Eneco er voor is gekozen om de warmtenetten niet onder te brengen bij de netbeheerder, en nu dus mee de verkoop in gaan,

overwegende het publieke belang van warmtenetten,

verzoekt de regering om deze warmtenetten uit te sluiten van een mogelijke verkoop,

en gaat over tot de orde van de dag,


Wassenberg
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

DENK, PvdD, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, GL, PVV, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg cs: Houd Eneco in publieke handen

Lees verder

Motie Wassenberg cs: Betrek natuur- en milieuorganisaties bij onderhandelingen over klimaatakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer