Motie Wassenberg c.s.: ontwikkel een warmte-etiket dat inzicht geeft in de herkomst en duur­zaamheid van warm­te­bronnen


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van een duurzame warmtevoorziening,

constaterende dat certificering van warmte aan duurzaamheidscriteria transparantie bevordert en afnemers helpt een geïnformeerde keuze maken voor hun warmte;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een warmte-etiket dat inzicht geeft in de herkomst en duurzaamheid van warmtebronnen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman
Van der Lee


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer