Motie Wassenberg & Beckerman: rest­warmte uit kolen­cen­trales en fossiele industrie is niet duurzaam


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

spreekt uit dat restwarmte uit kolencentrales en fossiele industrie niet duurzaam is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer