Motie Wassenberg & Beckerman: onderzoek hoe duurzame warmte voorrang kan krijgen boven niet-duurzame warmte op het net


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van een duurzame warmtevoorziening,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe duurzame warmte voorrang kan krijgen boven niet-duurzame warmte op het net,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: mestvergisting en/of biogas uit dierlijke mest is niet duurzaam

Lees verder

Motie Wassenberg c.s.: ontwikkel een warmte-etiket dat inzicht geeft in de herkomst en duurzaamheid van warmtebronnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer