Motie Wassenberg & Beckerman: onderzoek hoe duurzame warmte voorrang kan krijgen boven niet-duurzame warmte op het net


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van een duurzame warmtevoorziening,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe duurzame warmte voorrang kan krijgen boven niet-duurzame warmte op het net,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Beckerman


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer