Motie Van Raan: stel aantal vlieg­tuig­be­we­gingen voor 2018 op 480.000


21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport over de veiligheid op Schiphol een besluit over verdere groei, voor of na 2021, pas mogelijk acht nadat de in het rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd,

constaterende dit rapport is gemaakt ten tijde van 480.000 vliegtuigbewegingen,

constaterende dat het aantal vliegtuigbewegingen over 2017 minstens 496.000 bedroeg,

verzoekt de regering het aantal vliegtuigbewegingen voor 2018 voorlopig op 480.000 te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Van Raan


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Beperk de teelt van vogelaantrekkende gewassen bij luchthavens

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. : onderzoek alternatieve kostprijsberekeningen voor warmte, gebaseerd op het vervuiler-betaalt-principe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer