Motie Wassenberg: bij herziening salde­rings­re­geling garan­deren dat kopers 7 jaar de stroom kunnen terug­le­veren voor hetzelfde tarief


14 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitie van fossiele energie naar duurzame energie onmogelijk is zonder participatie van burgers,

constaterende dat voor veel huiseigenaren de financiële drempel voor het opwekken van groene stroom met zonnepanelen te hoog is,

overwegende dat onzekerheid over de voortzetting van de salderingsregeling een negatieve invloed heeft op de aanschaf en installatie van zonnepanelen,

overwegende dat bij de huidige stroomtarieven een salderingsregeling van 7 jaar in het algemeen voldoende is om de volledige investering van zonnepanelen terug te verdienen,

verzoekt de regering om bij de herziening van de salderingsregeling uit te gaan van maatwerk en kopers van zonnepanelen te garanderen dat zij gedurende 7 jaar de stroom aan het netwerk kunnen terugleverene voor hetzelfde tarief dat zij als consumenten van die stroom betaln.

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Beckerman

Moorlag

Öztürk


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer