Motie Wassenberg c.s.: geen nieuwe opspo­rings- en winnings­ver­gun­ningen voor aardgas op zee


15 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland wil inzetten op een transitie naar duurzame energie;

constaterende dat in het regeerakkoord is besloten om geen opsporingsvergunningen voor gas op land te verlenen;

overwegende dat in zee gewonnen aardgas net zo vervuilend is als op land gewonnen gas;

verzoekt de regering om geen nieuwe opsporings- en winningsvergunningen voor aardgas op zee af te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg,

Van Tongeren,

Beckerman

Moorlag


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, 50PLUS, DENK, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer