Motie Wassenberg & Beckerman: aardgas geen tran­si­tie­brandstof noemen in het traject naar duurzame energie


15 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland wil inzetten op een transitie naar duurzame energie;

constaterende dat aardgas een vervuilende fossiele brandstof is, waarbij de verbranding leidt tot de uitstoot van CO2;

constaterende dat methaan, het belangrijkste onderdeel van aardgas, een zeer krachtig broeikasgas is, vele malen krachtiger dan CO2;

spreekt uit dat aardgas geen transitiebrandstof kan worden genoemd in het traject naar duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg en Beckerman


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, DENK, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer