Motie Arissen: verbod op het hacken van derden


16 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 een verbod op te nemen op het hacken van derden, tenzij zij in directe technische relatie staan tot het doelwit,

verzoekt de regering de wetsartikelen in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die het hacken van derden toestaan, niet in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s.: geen nieuwe opsporings- en winningsvergunningen voor aardgas op zee

Lees verder

Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van bestanden middels real-time toegang tot databestanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer