Motie Wassenberg c.s.: een plan op stellen om gaslek­kages tegen te gaan


15 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de winning van aardgas op land en in zee altijd het krachtige broeikasgas methaan weglekt en in de atmosfeer terechtkomt;

verzoekt de regering om een plan op te stellen om deze gaslekkages tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Wassenberg,

Van Tongeren,

Beckerman,

Moorlag

Graus


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer