Motie Diks/Ouwehand over een lager quotum rundvlees uit de Mercosur-landen


8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tussen de EU en de Mercosur-landen wordt onderhandeld over een nieuw handelsverdrag en dat in deze context wordt gesproken over het verlagen van importtarieven voor Mercosur-landen bij het op de Europese markt brengen van een quotum aan goedkoop rundvlees;

constaterende dat de Mercosur-landen het in oktober door de Europese Commissie gedane aanbod van 70.000 ton rundvlees onvoldoende zeggen te vinden;

overwegende dat het onwenselijk is dat Nederlandse boeren worden weggeconcurreerd met goedkoop rundvlees uit de Mercosur-landen, waar de standaarden voor duurzaamheid en dierenwelzijn bij productie lager zijn;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met een hoger quotum aan rundvlees uit de Mercosur-landen en zich in te spannen om het bod van de commissie juist fors te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS, DENK