Motie Van Raan: Verzoek om onaf­han­ke­lijke audit naar func­ti­o­neren LVNL


21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de OVV in haar rapport stelt dat het ILT “te weinig kennis en middelen heeft om effectief inhoudelijk toezicht te kunnen houden op de LVNL”,
overwegende dat de LVNL een cruciale rol speelt in de veiligheid op en rondom Schiphol,

overwegende dat de LVNL is geïnspecteerd door een inspectiedienst met “te weinig kennis en middelen”,

verzoekt de regering een onafhankelijke audit uit te laten voeren naar het functioneren van de LVNL en in het bijzonder haar functioneren in relatie tot de vliegveiligheid op en rondom Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg & Beckerman: restwarmte uit kolencentrales en fossiele industrie is niet duurzaam

Lees verder

Motie Van Raan: Maak gebieden rond Schiphol minder aantrekkelijk voor vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer