Motie Wassenberg/Beckerman: parle­men­taire enquête naar de gaswinning in Groningen


17 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat waarheidsvinding essentieel is met het oog op het werken aan herstel van vertrouwen voor de Groningers;

overwegende dat het nodig is dat de Tweede Kamer zich een diepgaand inzicht verwerft in de vraag hoe het gasgebouw vanaf 1963 heeft gefunctioneerd, hoe is omgegaan met risico's en veiligheid van burgers, hoe de politieke besluitvorming is verlopen, en wat de invloed en belangen van particuliere bedrijven zijn;

overwegende dat dit inzicht onder andere nodig is om met het oog op de toekomst de juiste maatregelen te treffen en om daaruit lessen voor de toekomst te kunnen trekken;

van mening dat een parlementaire enquête niet mag leiden tot vertraging in schadeherstel of vertraging in het tegengaan van risico's op aardbevingen en mijnbouwschade;

spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen plaats dient te vinden;

verzoekt het Presidium voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Beckerman: gaswinning snel terugbrengen naar het veilige niveau van 12 miljard kuub gas per jaar  

Lees verder

Motie Kröger/Wassenberg: de groenregeling verruimen voor investeringen in proefdiervrije innovaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer