Motie Wassenberg/Beckerman: gaswinning snel terug­brengen naar het veilige niveau van 12 miljard kuub gas per jaar  


17 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zegt de veiligheid voorop te stellen;

overwegende dat de recente aardbeving in Zeerijp opnieuw aantoont dat de gaswinning snel terug moet naar een veilig niveau;

constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geconcludeerd dat bij gaswinning van maximaal 12 miljard kuub gas per jaar de seismiciteit nagenoeg nihil zal zijn;

verzoekt de regering binnen twee weken maatregelen te nemen om de gaswinning snel terug te dringen ("hand-aan-de-kraanprincipe") en een afbouwplan op te stellen om de gaswinning snel terug te brengen naar het veilige niveau van 12 miljard kuub gas per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, D66, CU, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Nederland deel laten nemen aan het G20 peer review proces om fossiele subsidies terug te dringen

Lees verder

Motie Wassenberg/Beckerman: parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer