Motie Vestering/Wassenberg over zorgen dat de nieuw gekochte gemaalpomp alsnog visvrien­delijk wordt gemaakt


19 april 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat minsister stelt dat voor de bescherming van de aal vooral van belang is, is dat de dieren aan het einde van hun levenscyclus kunnen uittrekken naar zee,

constaterende dat het bestaande gemaal bij IJmuiden bovenaan de landelijke lijst met belangrijkste knelpunten voor paling staat,

constaterende dat de aanpak van dergelijke knelpunten de wens van de Tweede Kamer is, en tevens één van de afspraken uit het Nederlandse Aalbeheerplan,

constaterende dat één van de zes pompen van het gemaal dit jaar vervangen wordt door een identieke pomp, die nog steeds palingen zal tegenhouden en vermalen,

constaterende dat de overheid hiermee geen uitvoering geeft aan de wens van de Tweede Kamer en aan het eigen beleid,

verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de nieuw gekochte gemaalpomp als nog visvriendelijk wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering
Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen