Motie Vestering over in Europa pleiten voor maximale tempe­ratuur voor dier­trans­porten


19 april 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Vught-groep, waaronder Nederland, heeft gepleit voor EFSA-onderzoeken naar maximumtemperaturen voor diertransporten,

constaterende dat deze onderzoeken inmiddels zijn uitgevoerd en de uitkomsten zijn gepubliceerd,

constaterende dat de Kamer de regering heeft verzocht om uiterlijk dit voorjaar over te gaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten, in lijn met de uitkomsten van de EFSA-onderzoeken (motie Vestering 36200-XIV-63),

verzoekt de regering daarnaast ook in Europa actief te pleiten voor het overnemen van de uitkomsten van de EFSA-onderzoeken over de maximale temperatuur voor diertransporten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, SGP, Omtzigt, BBB, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over monitoring van bestuivers, met indicator bijen-, hommel- en vlindersoorten

Lees verder

Motie Vestering/Wassenberg over zorgen dat de nieuw gekochte gemaalpomp alsnog visvriendelijk wordt gemaakt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer