Motie Vestering/Van Raan over geen stik­stof­de­po­si­tie­ruimte reser­veren voor de uitbreiding van Lelystad Airport


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat PAS-melders per definitie minder stikstofdepositie zouden veroorzaken dan één mol per hectare per jaar, en dat deze projecten nu collectief door het Rijk worden gelegaliseerd,

overwegende dat Lelystad Airport ook een PAS-melding heeft gedaan, maar dat uit de passende beoordeling blijkt dat het project zal zorgen voor een depositie van 4,1 mol per hectare per jaar op een Natura 2000-gebied,

overwegende dat de PAS-melding van Lelystad Airport daarmee onjuist en/of onvolledig was,

verzoekt de regering geen stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, Den Haan, D66, ChristenUnie, SGP, Omtzigt, BBB, FVD, Van Haga, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Van Raan over alleen stikstofdepositieruimte reserveren voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan

Lees verder

Motie Vestering over een plan en tussendoelen voor de uitfasering van het gebruik van pesticiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer