Motie Vestering over een plan en tussen­doelen voor de uitfa­sering van het gebruik van pesti­ciden


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meer dan 1 miljoen bezorgde mensen het Europese burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ hebben getekend, waarin wordt opgeroepen tot een volledige uitfasering van landbouwgif in 2035,

verzoekt de regering kwantitatieve tussendoelen te stellen voor de uitfasering van het gebruik van pesticiden, aangevuld met een plan om boeren te helpen bij de benodigde omschakeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

Lees verder

Motie over geen vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer