Motie Vestering/Van Raan over alleen stik­stof­de­po­si­tie­ruimte reser­veren voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ‘Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem’ uitvoeringsregels bevat voor het gebruik van het stikstofregistratiesysteem voor de legalisering van de PAS-melders,

verzoekt de regering in de Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem op te nemen dat alleen stikstofdepositieruimte wordt gereserveerd voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga