Motie Vestering over een plan om consu­menten te laten zien hoe dieren eruitzien als zij gedurende hun hele leven maximaal zijn uitgebuit voor de productie van zuivel, eieren en vlees


29 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitgemolken melkkoeien, uitgelegde leghennen en zeugen die tientallen biggetjes hebben moeten produceren worden gezien als ‘hoogrisicodieren’ voor transport naar het slachthuis omdat ze “per definitie in suboptimale conditie zijn”, volgens een auditcommissie die hier onderzoek naar deed,

constaterende dat de minister van landbouw het belangrijk vindt dat consumenten weten waar hun voedsel vandaan komt,

constaterende dat de overheid er bij tabaksproducten voor heeft gekozen om duidelijk te laten zien wat de gevolgen zijn van roken,

verzoekt de regering te komen met een plan om consumenten te laten zien hoe dieren er uit zien als zij gedurende hun hele leven maximaal zijn uitgebuit voor de productie van zuivel, eieren en vlees,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, PVV

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, Omtzigt, Den Haan, Volt, BBB, JA21, SGP, DENK, GL, SP, Van Haga, CU, FVD

Lees onze andere moties

Motie Teunissen/Van Raan over stoppen met de niet-groenewaterstofstrategie

Lees verder

Motie Vestering/Van Raan over alleen stikstofdepositieruimte reserveren voor PAS-meldingen die volledig en juist zijn gedaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer