Motie Vestering/Van Esch over minimale kaders voor vernatting en het gebruik en onttrekking van grond­water


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk aangeeft geen overzicht te hebben van alle water- en droogte-maatregelen die worden uitgevoerd, en op welke schaal dit gebeurt,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer stelt dat het Rijk de regie mist,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer de minister van I&W aanbeveelt om samen met de ministers van BiZa en van LNV meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke maatregelen die provincies, waterschappen en gemeenten nemen tegen droogte en om deze decentrale overheden ondersteuning te bieden waar dat nodig is,

verzoekt de regering om de landelijke regie te nemen om zo de watercrisis te bestrijden, waarbij de functie het waterpeil volgt,

verzoekt de regering tevens om minimale kaders op te stellen voor vernatting en het gebruik en onttrekking van grondwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga