Motie Van Esch over de finan­ciering voor de Wunderline rond­krijgen


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het duurder uitvallen van de zuidelijke ringweg Groningen het budget van de Wunderline wordt ingeperkt,

overwegende dat de zuidelijke ringweg vooral ten goede komt aan de Rijksinfrastructuur,

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de provincie Groningen en daarbij samen te kijken hoe alsnog de financiering voor de tweede bouwfase van de Wunderline rond te krijgen is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, VVD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, SGP, JA21