Motie Van Raan over het tegengaan van het witwassen van Russische olie in Neder­landse havens


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Rusland met een ‘schaduwvloot’ aan tankers probeert de olieboycot te omzeilen door bijvoorbeeld midden op zee olie over te tanken,

constaterende dat hier gemakkelijk op te controleren is door a) de GPS en AIS gegevens van schepen te controleren en b) de samenstelling van de olie te controleren,

verzoekt de regering, al dan niet op genoemde wijze, te zorgen dat er geen Russische olie wordt ‘witgewassen’ in Nederlandse havens,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen