Motie Van Raan over het tegengaan van het witwassen van Russische olie in Neder­landse havens


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Rusland met een ‘schaduwvloot’ aan tankers probeert de olieboycot te omzeilen door bijvoorbeeld midden op zee olie over te tanken,

constaterende dat hier gemakkelijk op te controleren is door a) de GPS en AIS gegevens van schepen te controleren en b) de samenstelling van de olie te controleren,

verzoekt de regering, al dan niet op genoemde wijze, te zorgen dat er geen Russische olie wordt ‘witgewassen’ in Nederlandse havens,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het installeren van nieuwe scrubbers en het gebruik van nog nieuw geïnstalleerde scrubbers verbieden

Lees verder

Motie Vestering/Van Esch over de indirecte lozingen van FrieslandCampina op de Waddenzee verbieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer