Motie Vestering over pleiten dat de voor­ge­stelde buffer­zones in de veror­dening fors worden uitge­breid


6 oktober 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen een verbod voorstelt op het gebruik van pesticiden in kwetsbare gebieden, zoals in woongebieden en beschermde natuurgebieden, met bufferzones van drie meter rond deze gebieden,

Constaterende dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat pesticiden tot wel 250 meter van percelen teruggevonden worden in huizen, urinemonsters en zelfs tot in de luiers van baby’s,

Verzoekt de regering ervoor te pleiten dat de voorgestelde bufferzones in de Verordening fors worden uitgebreid en hiervoor medestanders te zoeken onder de andere lidstaten,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Volt

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP