Motie Vestering/Tjeerd de Groot over een bere­ke­nings­me­thode in annex 1 van het voorstel waarin toxi­citeit op een juiste wijze wordt meege­wogen


6 oktober 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de milieubelasting door bestrijdingsmiddelen op de juiste wijze moet worden berekend ten behoeve van een correcte monitoring van het reductiedoel,

constaterende dat conventionele bestrijdingsmiddelen vaak duizenden keren giftiger zijn dan laag-risicomiddelen, maar dat dit onvoldoende mee wordt gewogen in de berekenmethode in Annex 1 bij het voorstel voor een Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen,

Overwegende dat hierdoor niet giftigheid, maar het aantal gebruikte kilogrammen de voornaamste maatstaf wordt, waardoor het gebruik van biologische en laag-risico middelen onbedoeld ontmoedigd wordt,

Verzoekt het kabinet zich in te zetten voor een berekeningsmethode in Annex 1 van het Voorstel voor een Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen waarin toxiciteit op een juiste wijze wordt meegewogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering
Tjeerd de Groot


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD