Motie Vestering over het aantal koeien in de melk­vee­hou­derij ten minste navenant het dero­ga­tie­af­bouwpad laten krimpen


6 oktober 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er stapsgewijs een eind komt aan de Nederlandse derogatie op de Nitraatrichtlijn, waardoor de mestplaatsingsruimte verkleint,

constaterende dat zonder flankerend beleid het mestoverschot verder zal groeien, waardoor zowel melkveehouders als varkenshouders nog grotere kosten moeten maken voor hun mestafzet en waarmee een nog grotere prikkel ontstaat voor mestfraude,

verzoekt de regering het totale aantal koeien in de melkveehouderij ten minste navenant het derogatie-afbouwpad te laten krimpen, bijvoorbeeld door afroming van de fosfaatrechten bij transacties of door middel van een fokbeperking, om daarmee een groei van het mestoverschot te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Tegen