Motie Vestering over Neder­lands verzet tegen verre­gaande inperking van de commu­ni­catie over plant­aardige voedings­mid­delen


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het kader van de Europese onderhandelingen over de gemeenschappelijke marktordening wordt gesproken over ernstige inperkingen voor de communicatie over plantaardige voedingsmiddelen (amendement 171),

constaterende dat dit voorstel bijvoorbeeld zou leiden tot een verbod op het gebruik van herkenbare verpakkingsformaten, op bepaalde afbeeldingen en beschrijvende termen als ‘romig’ of ‘alternatief voor yoghurt’ en op het vermelden van essentiële allergeneninformatie zoals ‘bevat geen melk’,

constaterende dat productnamen van zuivel al wettelijk zijn beschermd en dat consumenten met deze aanvullende inperkingen belangrijke productinformatie missen,

verzoekt de regering zich actief te verzetten tegen dit Europese voorstel tot verregaande inperking van de communicatie over plantaardige voedingsmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

BBB, CDA