Motie Vestering over het intrekken van Europese subsidies voor stie­ren­vechten


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een voorstel op tafel ligt waarin is opgenomen dat er niet langer gerichte EU-subsidies zullen worden verstrekt aan fokkers van stieren voor stierengevechten,

constaterende dat de gehele Kamer zich in het verleden heeft uitgesproken voor het beƫindigen van Europese landbouwsubsidies aan de stierenvechtsector (Kamerstuk 33551, nr.16),

verzoekt de regering zich bij de onderhandelingen actief uit te spreken voor het intrekken van de gerichte Europese subsidies aan fokkers van stieren voor stierengevechten, conform de tekst die nu voorligt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

FVD

Lees onze andere moties

Motie Vestering over Nederlands verzet tegen verregaande inperking van de communicatie over plantaardige voedingsmiddelen

Lees verder

Amendement Wassenberg over het verbieden van het zelf doden van gezelschapsdieren door fokkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer