Motie Vestering over moni­toring van bestuivers, met indicator bijen-, hommel- en vlin­der­soorten


19 april 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat er grote zorgen zijn over de hoge sterfte onder bestuivers,

Constaterende dat in de bijenstrategie concrete meetbare doelen zijn vastgesteld om te monitoren hoe het is gesteld met populatietrends onder bijensoorten en dat het eerste jaartal waarover gerapporteerd zou moeten worden 2023 betreft,

Overwegende dat de Europese Commissie heeft voorgesteld jaarlijks te monitoren hoe het gesteld is met aantallen bijen-, vlinder- en zweefvliegsoorten, maar dat het de inzet van het kabinet is om “alleen makkelijk identificeerbare soorten jaarlijks te monitoren, en andere soorten drie jaarlijks”,

Van mening dat populatietrends niet ingezet zouden moeten worden op soorten die “makkelijk” telbaar zijn, maar op indicatorsoorten;

Verzoekt het kabinet met ingang van 2023 jaarlijks te rapporteren over de monitoring van bestuivers, en hierbij in te zetten op indicator bijen-, hommel- en vlindersoorten,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, JA21, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SGP, SP

Tegen

FVD, BBB, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over maatregelen om voor het einde van 2023 de doelstellingen uit het nationale actieplan voor het duurzaam gebruik van pesticiden wel te halen

Lees verder

Motie Vestering over in Europa pleiten voor maximale temperatuur voor diertransporten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer