Motie Vestering over in 2023 met een voorstel komen om bestuivers wettelijk te beschermen


22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bestuivers, zoals de bij en de zweefvlieg, in de afgelopen 30 jaar met 75% zijn afgenomen;

constaterende dat bestuivers verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van meer dan 75% van onze voedselgewassen, en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur;

verzoekt de regering om in 2023 met een voorstel te komen om bestuivers wettelijk te beschermen;

en gaat over tot de orde dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, Van Haga, JA21

Tegen

BBB, FVD, CDA, CU, VVD, SGP