Motie Van Raan over op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk binnen drie maanden, een nationaal verbod op varend ontgassen invoeren


24 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met varend ontgassen bewust vervuilende en kankerverwekkende stoffen in de leefomgeving worden gebracht,

constaterende dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 al aangaf ook zo snel mogelijk te willen komen tot een verbod maar internationale verdragen dat in de weg zouden staan,

constaterende dat de Kamer desondanks in 2019 een motie aannam [Kamerstuk 31409-263] die de regering verzoekt alles op alles te zetten om uiterlijk 1 juli 2020 een landelijk verbod op varend ontgassen van kracht te laten zijn,

constaterende dat er nog altijd geen landelijk verbod is terwijl experts aangeven dat internationale verdragen daaraan juist niet in de weg staan,

verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk binnen 3 maanden, een nationaal verbod op varend ontgassen in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vestering over in 2023 met een voorstel komen om bestuivers wettelijk te beschermen

Lees verder

Motie Van Raan over superjachten in verhouding tot de vervuiling belasten en ten minste onderbrengen in het emissiehandelssysteem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer