Motie Vestering over het reduceren van de Neder­landse voet­afdruk met 50% in 2030


22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het nieuwe biodiversiteitsverdrag staat dat de globale ecologische voetafdruk in 2030 met 50% moet worden gereduceerd;

constaterende dat het Nederlandse streefdoel is om de ecologische voetafdruk van de nationale consumptie met 50% te reduceren in 2050;

constaterende dat als iedereen in de wereld zou leven zoals Nederlanders, dat we dan 3,6 aardbollen nodig hebben;

verzoekt de regering om de Nederlandse voetafdruk met 50% te reduceren in 2030;

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Ingediend

Voor

Tegen