Motie Vestering over het voor­ge­nomen wette­lijke verbod op uitbreiding van het areaal voedermais zo snel mogelijk imple­men­teren


6 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er stapsgewijs een eind komt aan de derogatie en dat daarmee ook een einde komt aan één van de voorwaarden aan de derogatie, namelijk dat melkveehouders op niet meer dan 20% van hun land voedermaïs mogen telen,

constaterende dat de regering melkveehouders nu wil gaan betalen om de komende jaren mee te blijven doen aan de derogatieregeling, met als doel dat boeren zich aan deze voorwaarde blijven houden, om hiermee de waterkwaliteit te beschermen,

van mening dat dit niet alleen een zeer omslachtige manier is om de waterkwaliteit te beschermen, maar bovendien kwistig en oneerlijk gebruik is van belastinggeld,

verzoekt de regering het voorgenomen wettelijke verbod op uitbreiding van het areaal voedermaïs (voorzien voor 2032) zo snel mogelijk te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering over het aantal koeien in de melkveehouderij ten minste navenant het derogatieafbouwpad laten krimpen

Lees verder

Motie Vestering over geen tegemoetkomingsregeling voor de derogatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer