Motie Vestering over geen tege­moet­ko­mings­re­geling voor de derogatie


6 oktober 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering geen tegemoetkomingregeling op te stellen voor de derogatie,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Tegen