Motie Vestering over het niet langer gebruiken van vervuild bouwpuin voor wandel­paden in natuur­ge­bieden


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bouwpuin met restjes plastic en andere verontreiniging, zoals deeltjes rubber wordt gebruikt voor wandelpaden in natuurgebieden,

overwegende dat natuurgebieden en ons leefmilieu beschermd moeten worden tegen vervuiling,

verzoekt de regering om niet langer toe te staan dat bouwpuin vervuild met plastic en andere soorten verontreiniging ingezet wordt voor wandelpaden in natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen