Motie Vestering over het niet langer gebruiken van vervuild bouwpuin voor wandel­paden in natuur­ge­bieden


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bouwpuin met restjes plastic en andere verontreiniging, zoals deeltjes rubber wordt gebruikt voor wandelpaden in natuurgebieden,

overwegende dat natuurgebieden en ons leefmilieu beschermd moeten worden tegen vervuiling,

verzoekt de regering om niet langer toe te staan dat bouwpuin vervuild met plastic en andere soorten verontreiniging ingezet wordt voor wandelpaden in natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, BBB, DENK, Van Haga, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt

Tegen

CDA, FVD, SGP, JA21, PVV

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over heroverwegen circulaire norm

Lees verder

Motie Vestering over afrekenbare doelen voor het verhogen van het grondwaterpeil rond kwetsbare natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer